Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En Verdediging 441

Exod. XXIX, -y. 23. I. Sam. II. 36, cn Zach. V/7.' voor eene bolle., eenftuk, 'eene plaat gebezigd wordt. mQ.i(j „G« tbiovr bnoTtei?^ '.\*rH Ik; denke zelfs,; dat, ik meer recht heb, om my aan cjeeze maatige . uitrekening te bepaalen ; om dat men, in zaaken van dien aart, het allerwaarfchynlykfte kiezen moet. En vermits 'dé Heer Voltaire zyne begrooting voor oriwaarfchynlyk houdt, zoo is hét immers zeer natuurlyk, dat ik den voorrang geeve aan die van Witfius.

'Dan , liét geen my zeer heeft verwonderd, is, dat de Heer Guen&e dee-

*zc " plaats der Heilige Schrift zoo flauw verdedigt; en.naar 't fchynt, de grootte der Somme, aldaar uitgedrukt, öefit. aan eenen misflag van den Copeïjl wil hebben toegefchreeven; daar hy zoo veele redenen, ten voordeele van eene goede uitlegginge , hadt kunnen bybrengen. Men moet, naar myn. gedachten,

'het hulpmiddel van de misilagen der Uitfchry veren van dc Heilige bladeren , niet dan in de uiterfte noodzaaklykheid

• aanvoeren ; en ik kan niet zien , dat hier de nood zoo fterk dringt,

Ee*5 .. Want,

Sluiten