Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En Verdediging. 449

weest, die thans zyn uitgeput, en in vergeetenheid geraakt; gelyk in andere Landen is gebeurd?

VIII. Hoe veele zaaken komen 'er niet vóór, in de Gefchicdenisfen, welken onmogelyk zouden fchynen; by aldien zekere omftandigheden, die het noodige licht geeven, daarby verzweegen waren? Laat ik hier eens voorbeelden mogen bybrengen, uit de werken van den Heer Voltaïrt zeiven. 1.) Zoude hy wel geloofd hebben , het geen. hy, in navolging van Plinius, gezegd heeft; dat de Romeinen, oudtyds, uit Spanjen, in den tyd van negen jaaren, agt duizend marken gouds, en omtrent vier maal hondert duizend marken zilvers, getrokken hebben, indien hy 'er te gelyk, door de Gefchiedenisfen, niet by ge weeten hadt, dat 'er in dat Land zulke ryke Goud-en Zilver-mynen zyn geweest , als die van Mexico en Peru? (\q) 2.) Zal de Nakomclingfchap wel geloof Haan aan zyn zeggen, dat de onluften, in Nederland en in Vrankryk, meer Ff dan

(q) Zia het avant Propos van zyn Effai fur l'Hifioirc gïnirale ifc.

Sluiten