Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46~8 Db Kuikendief.

Voet Duim.

Grootfte dikte der borst

van de eene zyde naar

de andere genieeten. - g.

Langte van ieder vlerk. - - - 2 —

Groote overeenkomst toond deeze Valk, met de geene die men onder den naam van Arend van Pondichery, en Arend van de Mallabaar, by den Heer Brisson em in de Ornithologie van den Heer Salerne vind, en die de Heer Houttuyn by den linnéefche Falco rusticolus te huis brengt. Alleenlyk maar het blauwachtig neuswasch , dat den Arend van Pondichery toegeëigend wordt, zoude volgens het Syftema van den Heer Linn^eus een weezentlyk verfchil kunnen uitmaaken. Ook is die van onze Eilanden , wat de fraay igheid van de veeren aangaat , niet te vergelyken met den bewoonder van het vaste land: by aldien dat deeze, zo als zelfs de Heer van Buffon veronderftelt, de afgodifche eerbewyzing die men hem op de Mallabaar en in andere Indifche gewesten toewyd, aan de fchoonheid zyner pluimen te danken heeft.

f. v. jP:

D E

Sluiten