Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

484 De heesterachtige Poelpalm.

het eene meest naakt, en enkeld maar beneeden aan de eene zyde een fmal blaadje tot dek hebbende, daar in tegendeel het ander nog met eene fcherpgekante fcheede [B4 ] bekleed is. De andere of afgedrukt rondachtige fcheede [84] bevat drie bloemkatjes, daarvan twee by elkaar liggen in eene rondachtige fcheede O5] zynde echter het een weer door eene fcherpgekante fcheede [2? 3] van het ander afgefcheiden; het derde katje ligt alleen in eene rondachtige gepunte fcheede [05] die nog van eene andere fcherpgekante fcheede [B3] omgeeven wordt Het ander en grooter gedeelte van den bloemknop dat ten voorfchyn komt, als hy de tweede rondachtige fcheede [A2] opend, wordt zo als reeds gedacht is, van eene gelykvormig rondachtige gepunte fcheede [A3] omgeeven, die geborften zynde, mede eene tweede verdeeling uitleeverd, zynde de eene der daar uit voortkomende deelen wederom in eene rondachtige gepunte fcheede, [A4] en de andere in eene fcheede met fcherpe kanten [b2] befloten. , Deeze laatftgenoemde fcheede [b2] bevat verder eene rondachtig gepunte fcheede

Sluiten