Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De heesterachtige Poelpalm. 485

de IA4] uit dewelke op gelyke wyze als boven by de fcheede 04] gemeld is drie bloemkatjes uit vier byzondere fcheeden voortkomen. Het ander gedeelte het welk de rondachtige fcheede CA4] inhoud, verdeeld zich, dezelve doorbroken hebbende , nogmaals in tweën, wordende de eene deezer deelen verders in eene rondachtige gepunte fcheede [A5] en de andere in eene fcherpgekante fcheede [&2] bewaard Uit de rondachtige fcheede [A5] komen twee bloem-katjes, het eene maar Hechts uit nog een gelykvormig rondachtige Icheede [A6] maar het ander komt uit eene rondachtig gepunte fcheede IA 6] die nog van eene andere fcherpgekante Icheede [b 2] omgeeven word. Het tweede gedeelte dat uit de fcheede [A 4] voortkomt en in de fcherpgekante fcheede [b 2] bewaard word, geeft meede twee katjes , die in eene rondachtig gepunte fcheede Ca 5] by een liggen , het een naakt en het ander nog door eene fcherpgekante fcheede [B3] bekleed.

De bloemkatjes zyn omtrent een vinger lang , rolachtig rond , als een kleine ping dik en iets gekromd, hebHh 3 ben-

Sluiten