Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

486 De heesterachtige Poelpalm.

bende een kort rondachtig fteeltje en een rond fpil, dat digt met de mannelyke bloemtjes begroeid is. Deeze bloemtjes zitten zonder fteel en kelk op het fpil vast, en hebben alleen maar o kleine, fmalle , langwerpige nagelyormige, boven iets uitgeholde bladen, in welkers midden een enkeld meeldraatje(*) gevonden word, dat als net katje buiten gekomen is ter lengte van de bladen uitgroeid en het helmpje buiten het bloemmetje uitfteekt. Het helmpje beftaat uit 6 langwerpinge aaneengegroeide en een rondachtige geel lichaampje maakende deeltjes , daar het ftofoieel als zeer kleine geele aan 't bloote oog ontzichtbaare klootjes uit voortkomt. De coleur der bloemfteng, der vrucht en bloemknoppen, benevens derzelver lcheeden is een bruinachtig geel, de bloem katjes zyn lichter geel; jonge zynde geeven de bloemen en fcheeden een theeachtige reuk van zig

Als de vruchten beginnen te rypen zoo zet zig de vruchtbooden, die eerst

maar

(*) In de Orde der Palmboomen Verhand, i. p. 34'j- foat 6 Meeldraadjes dat een Meeldraadje moet heeien.

Sluiten