Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

488 De heesterachtige Poelpalm.

jong en week zyn, zo wordenze door

ttï- tgenuttiSd > maar haai fmaak is laf; iets meerder ouderdom en vastigheid verkreegen hebbende wordenze met zuiker geconfyt.

i\a dat de bloemen uitgekomen zvn duurt het wel 6 maanden voor dat de vruchten ryp worden; en ter rypheid

jaai op de ftam zitten voor dat ze afval-

dee7o P^erVen' De W00«Plaats van aceze Palm is een moerasfige grond of poelen van ftihhand brak wier Op zommige plaatlèn in Indiën word 'ér een drank uit derzelver bloem-fteng getyferd die men m *t Maleitsch lyfPbolti «oemt: maar het voornaamfte nat dat

Ï£J™ ^,CZe Pa,m trekt kamt

de zeiver bladen die tot matten en tot

het dekken van huizen gebruikt worden.

De afbeelding van de Nypa by

RuMPHius in 't Hvb. Amb. ï. Tal

™ ' hr ' overeenkomst met

onzfe heefterachüge Poeipalm , en fchoon 'er bv de vruchtknoppen en vruchten eenig verfchil gevonden wordt zoo fchynt dit echter meer een verSnH Iaö ?ei\afte^naar als eene wepitlyke afwykmg der natuur te zyn F. v. W. B E-

Sluiten