Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Algemeene Prysvraage. 501

ten door kleine boden waterbuisjes alomrne af te leiden, om dat het gemak ende luiheid veeltyds, ia dit warm ger west, veele menfchen, voor al flaaven, en diergelyken verhinderen om goed water , op eenen zekeren afftand, tcgaan zoeken. Trouwens drie buizen van 9. duimen middcllyns, gelyk de groote watergoten zyn, zouden naar myne reke* ninge eenen kolom van 191. duimen quadraat water kunnen geeven, en dus dertig looden buisjes aan den gang houden: die alomme, in 't Kwartier, in 't Kafteei, aan de ütrechtfche Poort, en tot in het Vierkant en aan de Timmerwerf t cnoegzaam drinkwater zouden verzorgen. Maar dan zullen ook die buizen evenwydig moeten zyn, om aan geene onvermydeiyke verftoppingen te worden bloot gefteld.

III.

Van het Begraaven der Dooden,

Gelyk wy nu voor de gezondheid van de Lucht, en het water binnen de Stad gezorgd hebben, zoo zouden wTy ook' gaerne de oorzaaken der ongezondheid van binnen, en uit de nabuurfchap der Stad, verdreeven zien.

In Europa, heeft men rejds begonIi 3 njn,

Sluiten