Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Algemeene Prysvraage. 511

de zieken ten ipoedigften in de Molenvliet kunnen geraaken, om naar het buiten-hospitaal getrokken te worden. 6. Men kon ook het' Hospitaalfchip zoo wel als de andere fcheepen op de rheede zeer gevoegelyk 200 roeden Oostelyker of Westelyker verplaatzen , op dat de Landwind, zoo min mogelyk , de fchadelyke luchten van Batavia , over dezelve verfpreiden mogte.

IX.

Van, dm Krygsdienfl. Niets is 'er zekerder , dan dat het invoeren der nieuwe exercitie , ten tyde van Zyn Excell: den Heer Baron van Imhof , en het geduurig verplaatzen der bezettingen op de posten, dat is het overbodig vermoeden der Soldaaten , aanftonds eene ongeloofelyke fterfte onder dezelve verwekt heeft. Voormaals bleeven zy, dikwyls hunnen tyd, op eenen post, uitdienen, werden aan dien post gewend, hadden 'er hun gemak en ftonden onder hoofden, die niet alleen hunnen dienft, maar ook hun huishouden gade floegen. Die Ambachten verftonden of iets anders, daar wat mede te winnen was, befteedden hunne wachten: en alles leefde rykelyk en vergenoegd:

zoo

Sluiten