Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Otó kET . TOENEEMEND

HOUTGEBREK DER

ZUIKER-MOLENS,

INDE

BOVENLANDEN,

SPOEDIG EN DUURZAAM TE VERHELPEN.

Bekroond Antwoord

VAN

CHRISTIAAN JACOBl

O nze Zuiker-molens hebben houts gebrek , terwyl die der Amerikaanfche Colonien, genoegzaam doorgaans, rondfchieten met het tras , of de houtachtige zelfftandigheid, die van het riet, na dat het zap daaruit geperst is, overblyft; en Zulks , niet alleen tot het kooken van het Zuiker-zap, maar ook tot het ftooken van fterken drank: behalven, het geen daar van, d?.gelyks, gebruikt wordt, tot het bereiden der fpyzen voor de flaaven.

Daar moet dan. tusfehen beiden, eenig verfchil zyn, ten onzen nadeele, het welk hier de voorgemelde verderfelyke verteeringe van hout veroorzaakt.

II Deel, A Dit

Sluiten