Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZUIKER-MOLENS TE VERHELPEN. II

, Die kan te gemakkelyker gefchieden, als de evengemelde korte windboomen, met uit- en infchuivcnde leden, worden voorzien: die men, als er meer toevloed van vocht in de combuis wordt verwekt, kan infehuiven, om de molen fpoediger te doen rondgaan;' en daarentegen , om deeze langzaamer te doen draayen uitfehuiven, als de toevloed van vocht te groot is.

Ook denk ik, dat tegen dit voordel van korte windboomen, in plaats van den eenen langen, te gebruiken, zal konnen ingebragt worden.

1, Dat de buffels, door het te fpoedig ronddraayen, zouden duizelig worden. Want onderfteld zynde, dat de lange windboom was van 20. voeten, en dat men, in ftede van dien, twee, van 10. voeten elk, bezigde, zoo zouden de buffels, met hun langzaamen tred, nog een weg van 62. voeten, omtrend, moeten afleggen, om eens rond te koomen.

2. Dat er geen plaats genoeg zal overfchieten, om het riet tusfehen de rollen te laten fteeken. Want, als de weg der buffels gerekend wordt

3- voe-

Sluiten