Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZuiKER-MOLENS TE VERHELPEN. 13

Dan, indien deeze of eenige andere zwarigheden, met der daad, tegenwerkten; verdient echter het belang der zaak, dat men die, zoo veel mogelyk is, eerder trachte uit den weg te ruimen, dan geheel werkeloos te bly ven. Want de bezorging van eens zoo veel uitdamping, en teffens van eens zoo veel vocht, tot aanvullig, dienen zaamen te gaan: en dan zal het werk, terwyl het vuur blyft, gelyk het thans gemeenlyk is, met een verdubbelden fpoed, worden verricht; en dus maar half zoolang duuren, als thans;" engevolgelyk de helft der bevoorens noodige Brandftoffe uitgewonnen worden.

De helft der Brandftof uitgewonnen zynde, zoude het wel de moeite waardig weezen, door vermindering der openingen van den oven, zoo veel immers zal konnen gefchieden, het tras zoo verre te doen ftrekken, als doenlyk zal zyn. En naar dien het Zuiker-riet, daar van, in tegenftelling van het vocht, dat daaruit geperst wordt, een groote hoeveelheid uitmaakt, zoo is teffens te denken , dat, als hetzelve nog niet mogte toereiken , de daarenboven noodige Brandftof echter niet veel zal kunnen bedraagen. zoo dat, mitsdien, zal konnen in bedenking

Sluiten