Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3^ Korte Aanteekeninge over

zigheden) die waarneemingen zelf td maaken.

Derhalven zal ik tot de eenvoudige geneeswyze deezer ziekte over-' gaan.

m Deeze Roozagtige Zinkings - koortfe is van geenen kwaad-aartigen aart. Alle die , ik behandeld hebbe, zyn hcrfteld, in zoo verre, dat'er eenigen pynen, ftyfheidin de gelederen, vooral in die der voeten, met verzwakkinge, hebben overgehouden; gelyk wy. te vooren, reeds gezegd hebben.

Met het aankomen der pyne, geduuxende de koorts, heb ik dunne doorfpoelende dranken voorgefchreeven , heet theewater met verfch limoen-fap' cn fuikcr voor den dorst, huy van melk, gekookt met azyn; of voor die geen ftoelgang hadden, met Gemor tartari, om hiervan, naar genoegen, te drinken.

^ Dedoorwaasfemingewas, by de meeften, zeer bezwaarlyk, hoewel 'er eene ontlastinge verwekt was, door de aars*

fpui-

Sluiten