Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. 31

FLUXUS VENTRIS,

O F D E

BUIKLOOP.

DOOR

BERNARD WOLF.

Qjppermeejler.

rlllïf iS6ei3ziekte' die den Iyder over- do*

Snë dc^-/VlSi herhaalde «nüastin--gen, door den ltoelgang, doetuitwerpen. Ueeze ziekte verfrhilt- «00,.

van h^tn lT • 1 -i Haal maate Differen.

van haare hevigheid. Want zy wordt1* JWe4 , van 't Griekfche iLvVzd; (doorvloeyen) genoemd , als 4 gtea hevige pyn of koorts by is, e„ gen

^ M°47e,ZdaCl;tige ü?m mede Afgaat. Maer de ziekte word DyPenteria

(van Dys en Enteron) kwaadegSïeW-

heid der ingewanden , genoemd als

'er zwaare pynen bykomen , donder

of met koorts; als men vliesachtLe

flymen van de bekleedzelen der ii /e

wanden, zonder, of met bloed ff

gaat ; eneindelyk, als 'er de TenesmuT

wïrln WylS t0C af^aan aangedrongen worden, en te vergeefs moeijte doen,

om

Sluiten