Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"4o Fluxus Ventris, of

gcgeeven worden, om, in 3 of 4. teugen , met een half uur tusfchentyd, genomen te worden; waar by de poogingen tot braaken veel minder geweldig zyn; hoewel niet minder werkzaam: indien de eerfte en tweede teuge de maag en de ftoife, tot de ontlaftinge, voorbereiden.

De braakmiddelen worden, tegen den avond, best gegeeven; om dat de lyder, na 't braaken, rusten kan.

Den morgen daarop wordt een Buikzuiverend middel van Rhe: tofl. gcgeeven ; en alzoo gaat men voort, eenige dagen lang, tot dat de leelyke fmaak, in den mond, zich verbetert.

3. Om den Lyder tot rust te brengen , die hem hoogfï noodig is, op dat hy niet, ten eerften, zonder vernieuwing van krachten, verflaauwe, wordt een flaapmaakend middel vereifcht, waar toe, hier te lande, het Opium purificatum het befte is. Ik heb, met eene pil van 4 grein, nooit dit oogwit bereikt, maar wel met 5 , 6 a 7 grein, De lyders flaapen hier op, tot den anderen morgen, rustig, zonder afgang,

en

Sluiten