Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Buikloop;

4?

Biet alleen eenige zinkingspynen , maar ook nog pynen in de beenderen voelt, waar van hy te vooren vry was • zoo moet hy ook, met Mercurialen geneezen worden; en, in zulk geval, zyn de volgende pillen aanteraaden:

Br. Pulvis Mercurius dulcis fcr. j.

gum arabicum unc j. fem,

Rhei unc ij et fem.

Salvatur Merc. in Gummarab. Inde

jpojlea Rhenm misceatur: fiant.

PilluU 160, quarum oéio pro

Doft Qiiotidiana. Met het gebruik deezer pillen, kan hy, zes of agt dagen, aanhouden, en, by volgende beterfchap , na agt dagen , twee dagelyks minder neemen. ha opvolgende agt dagen wederom twee verminderen, en eindelyk de geneezinge daar meede befluiten.

8. Als een lyder, vari het begin af, al zeer flauw is , zoo moet ook de koortsbast , van begin af, in gebruik: gebragt geworden t en zelfs de rystdrank' voor geduurig gebruik , met Cortex , voorzien worden. En , inzonderheid, waar de-pols zeer klein en koortzig is, waar 'er bruine, groene of zwarte, zeer Hinkende, afgaug bykomt; en, in 't

wa-

Sluiten