Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwaare Aardbeving. g$

neemendc, cn met zwaare regen verzeld duurde tot den 29., wanneer men 's Nachts een zwaar Donderweer hadt: 't geen een fcheiding in het Weer heeft gemaakt, dewyl federt die tyd het water gezakt is, en het weder zig ten beste gefchikt heeft.

Na deeze verfchiïkkelyke ontfteltenisfen der Natuur, zyn zwaare Ziektens ontftaan, en veele zyn door Rotkoortze heen gefloept, 't geen door de zeer vogtige grond die daar op door droogte veele dampen op geeft, kan veroorzaakt zyn.

Op Zondag , den 20. February 9s avonds om elf uuren, heeft men nog een ligte fchudding gevoelt.

S. II.

Men vernam korte dagen daar na dat*» het om* het op Tangerang , 5. uuren bewes- rf™t ten Batavia gelegen, twee uuren voor de Aardbeving zwaar gedonderd hadde.

Op Tjipannas aan den voet van de Berg Pangerango of Gedé, hadt men D 3 door

Sluiten