Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58 Bericht wegens de

S. IV.

luimde' Wy bewooncn een Eiland dat eenioorzaak. ê'e vuurbraakende Bergen heeft, als die van Loehoe , gelegen vy'ftien uuren ten Z. O. van Samarang op javas Oost-kust, den Berg Papondayang (6) in het Ckeribonfche, en de Berg Ge^ of Pangerango , (c) bezuiden Batavia, die in 1747 cn 1748. nog zwaar gewoed heeft, en federt nog rook opwierp, 't Geen echter federt den 3. Januaiy 1775. niet gezien is : hoewel dezelve Zwavel en SalpeterftofFen opwerpt, en federt deeze tyd zyn de Aardbevingen hier omftreeks ook menig vuldiger.

IL

_ (a) De Berg Loehoe h den i. Mey 1752. gedrongen , aie het 14. Deel der Haarlemfche Maatfchappy." pag. 92.

(*) De Berg Papondayang is den n. Augustus, 177a. geheel ingeftort , zynde dit droevig voorval befchreeven door Wylem den Predikant J. M. Mohi in het veertien» de Deel van de Haarlemfche Maatfchappy. pag. 82.

Cf) Zie z. Deel der Verhandelingen, pag. sf.

Sluiten