Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Japan 1779. 87

Oclob. de Thermometer. Hoogst 70 Laagst 48 Middelbaar's Morgens 60 's Middags o 's Avonds 62. Vier dagen Zuide Winden, overige dagen de Winde.

Noordelyk. 6. maal Regen. Den 9 en 11 Aardbeving. Den 28. Storm.

Novem. de Thermometer. Hoogst 79 Laagst 32 Middelbaar's Morgens 48 's Middags 52 's Avonds 4S De Winden Noordelyk. 9. maal Régen. 1. maai Sneeuw. Den 15. en 16. Storm.

NB. Het Genootfchap hadde gaerne gewenfcht deeze Waarne» mingen volmaakter uictegeven, dan het gebrek aan de nodige Inftrurnenten beeft dit niet rncgelyk gemaakt en zy hoopt daartoe in het vervolg beter in ftaat te zyn ondertusfehen dient men aantemerken dat het Weer en Wind op Pag 63 alleen ten tyde der abfervatie. is aangetekend.

F 4 BLAD-

Sluiten