Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWYZER.

Befchryvinge van eene Manke Negerin,

door J. van Iperen. .... 229,

Befchryving van de groote Bomeofche Orang-Outang, door F. baron van

WURMB

Vervolg van eene Javaanfche Hiftorie ' * Sadjara Radja Jawa, door-wylen J. van Iperen 2^

Proeven van Hoog, Gemeen en Berg Javaans. . a

Kort verhaal van de Deen'fche Zending 'op de * 9' Kust Chormandel, door J. Hooyman. 208

Verhandeling over de Dood Srafe en het Pymngen, door Mr. j. C. M. Rader-

M A C H E R.

Waarneemingen over de Verbetering on-' zer Hollandfchè Zee-Kaarten, door Mr. J. C. M. Radermacher. o27

Redenvoering der Inëntinge tot de Ingezetenen van Batavia, door Mr. W. ÖVAN Hogendorp.

Bericht aangaande de Gamber,'door A. 3**" Couperus. . . ^

Befchryving. van de Wouwèuwen , 'door ' 35 * wylen J. v. Iper-en en F. Schouman. *8q

Bericht omtrent het Katoen Spinnen en Weven, door J. Hooyman. .l6

Hiftorifche opheldering over I. Chronyk : fl2 14, d,or Mr. W. van Hogendorp.

* * • •-' ! ; 438.

F 5 bt

Sluiten