Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv VOORBERICHT.

geplaatst, en alles, in de beantwoordinge der opgegeeyene vraage van des Heeren Teylers Godgeleerd Genootfchap, op den voorzegden grond, met opzet beredeneerd.

Want, fchoon ik wel gaarn wil erkennen, dat alle Godsdiensten-, en derhalven ook de Christelyke, behalven deeze, nog andere, en zeer gewigtige, einden bedoelen; ik gelooye egter, indien ik my anders niet bedriege, op goede gronden: dat deeze, niet alleen, het hoofdoogmerk uitmaaken; maar dat ook alle andere einden. ten aanzien van het godsdienstige , aan dit hoogfle doeleinde moeten worden ondergeschikt! en, op deezen voet, is deeze geheele verhandeling ingericht.

Misfchien zal de een, of ander, zich wel verwonderen! dat ik hier, zoo wel van de verheerlykinge van God, als van de beyorderinge van het weezenlyk heil der menfchen, als het hoogfle doeleinde van dengeheelen Godsdienst, fpreeke; zonder egter, in deeze ganfche verhandelinge, van het eerfle, of de verheerlykinge van God, een woord te melden! niettegenflaande het zeker is, dat God altyd zyne eer, in alle zyne werken, boven alle andere dingen, in het oog houdt.

Maar

Sluiten