Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

% Het Onderfcheidende Kenmerk van: de

voor goed aanzagen. En waar kwam deeze hunne misvatting van daan? nergens anders,dan omdatze als eindige weezens, den waarenaart van alle dingen, met geene mooglykheid, konden kennen of doorzien.

Dit laatfte was het onderfcheidende kenmerk van den Schepper, en kon onmoogelyk worden medegedeeld aan het fchepfel; want dat moest altyd, uit aanmerkinge van zyne eindige vermoogens, aan verfcheidene wanbegrippen onderhevig Zyn, en blyvem

5- ii.

Ook bevestigen de goede engelen, die in de waarheid ftaande zyn gebleeven, het hier beredeneerde; want ook deeze, omdatze alleen eindige weezens zyn, zyn onderhevig aan allerlei misvattingen.

Dit geeft zelfs hunne bevestiging in" het goede, niet duifter te kennen; want, hoewelze uit kracht van deeze bevestiginge, voor alle verkeerde bevatting van zaaken bevryd zyn, en blyven , deeze gunstryke bewaaring toont egter duidelyk aan, datze zonder dezelve wel degelyk aan allerlei dwalingen onderhevig zouden zynv, omdatze, als eindige weezens , alleen bepaalde vermoogens bezitten.

Want niet te konnen dwaalen, is alleen het onderfcheidende kenmerk van het driemaalzalig Opperweezen, en kan nooit aan eenig fchepfel, hoe ook genaamd, worden medegedeeld.

Sluiten