Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelyke Openbaaringe, enz. ij

perfoonen; maar die hem vreest en gerechtigheid werkt, onder alle volken, is hem aangenaam, en welbehaaglyk.

Dit ftaat ook, volgens de gewyde Evangelieleer , paal past.

En eindelyk, dat 'er, behahen dit alles, nog tot den aart der Christelyke Openbaaringe behoore, datze alle heil, en zaligheid, naar ziel, en ligchaam , ■voor tyd, en eeuwigheid, in de gemeenfchap van Christus, aan alle menfchen, zonder onderfcheid, van Jood, of Griek, zeer oprecht, en welmeenende, aanbiede.

Want fchoonik de oprechtheid, en welmeenendheid van dit aanbod, eigenlyk gefprooken, niet wil opgeeven, als iets dat tot het onderfcheidende kenmerk van de Christelyke Openbaaringe in het byzonder behoort, omdat zoo wel de Natunrlyke, als de Mofaïfche, Godsdiénften, dit Huk met de Christelyke Openbaaringe gemeen hadden, vermits God altyd oprecht handelt , en nooit iemand misleid , of bedriegen kan.

Ik meene egter, dat ik dit ftuk wel met opzet mag aanroeren, om de Christelyke Openbaaring van alle blaam, en laster, die haar ook, in deezen opzichte, wel eens wordt aangewreven , te zuiveren.

% 15.

Dit alles nu, by den anderen genoomen, wil ik gebragt hebben tot het onderfcheidende kenmerk van de Christelyke Openbaaringe, gelyk uit het hier beredeneerde, vergeleken

met

Sluiten