Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 Het onderfcheidene Kenmerk van de

Want de Christelyke Openbaaring leert hen: Datze God, niet alleen, moeten dienen, als hunnen Schepper, en onderhouder; door de betragtinge van alle die plichten, welke er geboren worden, uit de betrekkingen, die 'er zyn , tusichen den Schepper , en het fchepfel.

Maar de Christelyke Openbaaring onderrecht hen ook: Datze God voornamenlyk ten dienfte moeten ftaan, als herfchepper, en verlosferl door de waarneeming van alle die plich- . ten , welke 'er , naar den wil, en het voor. fchrift , van de Godheid , uit het werk der verlosünge, voortvloejen.

Met een woord; de Christelyke Openbaaring onderwyst alle volken, en natiën, op het allernauwkeurigfte:

Dat Jefus Christus, van Nazareth, alle de, door de zonde veroorzaakte, wanordes gelukkig herfteld heeft. Dat hy de eenige naam is, die onder den hemel wierd gegeven , om zalig te worden. Dat men hem, door het geloove , moet aanneemen ; ten einde , met hem vereenigd zynde, verzoend te worden met de Godheid. Dat men alle zyne handelingen, en daaden , zoo wel des lichaams , als des geestes , moet inrichten , ter verheerlyking van hem , die zondaars duur gekogt heeft. Jaa! dat men, hier in, al zyn heil, voor tyd, en eeuwigheid, alleen moet zoeken.

Ook wekt de Christelyke Openbaaring alle volken, hier toe, niet alleen, door de allerernftigfte vermaaningen, op ? maar zy fpoort 'er hen ook, door de allerheuchelykfte beloften,

Sluiten