Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelyke Openbaatin-ge, enz. 35

ten, toe aan; jaa zy belooft 'er hun de hulp, en byftand, van dien geest toe; welken Jefus verworven, en vervolgens, naar zyne belofte, heeft uitgeftort over alle vleesch.

En dit alles fchryve ik aan de Christelyke Openbaaringe toe; als een, van God zeiven, daartoe gefchikt, en veordineerd, middel.

5- 34.

Dit nu zal niemand verwonderen; die zich herinnert: Dat alle volken, voor de Openbaaring van Jefus leer, van den dienst des alleen waaren Gods,geheel en al, vervreemd waren; indien men alleen een volk, ik meene het volk van Israël, hier van uitzondert.

Want, fchoon ik wel toeftaa, dat de alleen waare God, niet alleen , in het huis , en in de familie, van Adam ; maar ook in de huisgezinr nen der Eerstvaders, aan welken de Godheid zich menigmaalen openbaarde, op eene, hem, welbehaagelyke wyze , gediend is.

Het is, en blyft, egter eene ontegenzeggelyke waarheid, dat de reine, en zuivere Godsdienst, al fchierlyk, verbasterdis; jaa byna, geheel en al, van den aardbodem , verdweenen.

§• 35.

De zonde, die het verftand benevelt, het oordeel misleidt, het geweeten verkracht, de verbeeldingskracht ontftelt , het geheugen verydelt, den wil bedorven, de hartstochten beroert , en het lichaam , met alle deszelfs-, C 2 le-

Sluiten