Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelyke Openbaaringe, enz. 69

,bedreeven worden; verbooden heeft, Luc. 3. vs. 14. Men vindt zelfs, in de Perfoonen, zoo van Godvruchtige Overften,als gemeeneKrygs-knegten, genoegfaame bewyzen, dat God den Krygsdienst , als men de dingen flegts in het rechte licht befchouwt, met zyne hooge goedkeuringe zelfs vereerd, en dus gewettigd heeft. Dit is al te bekend, om eenig verder bewys van nooden te hebben.

% 65.

De vyfde plicht, welke de Onderdaanen, omtrent de Koningen, Vorften en Overheden, waar te neemen hebben; is: datze al het here-deneerde, niet zoo zeer, om der ftraffe wil, als wel om der confcientie wil, moeten doen; en hiertoe verplicht de Christelyke Openbaaring hen, almeede , op het allernadrukkelykfte.

Onder alle middelen , om den mensch, tot de betragting van zynen plicht, te beweegen, koomen hoop, en vrees, wel voornaamlyk in aanmerkinge ; gelyk men by de Schryvers, die deeze ftoffe behandeld hebben, in het breede, naar kan zien.

De grootfte mannen hebben ziieh doorgaans verbeeld , dat de kracht der wetten voornaamenlyk in de vreeze berust; dat is te zeggen, dat 'er geen beter nüddel is, om geheele volken , en byzondere menfchen , tot fchuldige gehoorzaamheid, te beweegen, dan de vrees, voor ftraffe.

In deeze gedagten Haan, niet alleen, veele vQortreffelyke mannen,maar gronden zich; ter E 3 beves-

Sluiten