Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelyke Openbaaringeenz. 85-

geluk, en voorrecht, veiliger genooten?dan in, of op den weg, van de Christelyke Openbaaringe.

Onder de grootfte voorrechten, en gelukzaligheden, waar meede eenig volk, op deeze waareld , begunftigd kan worden ; behoort zekerlyk het voorrecht , dat een volk toeneeme in rykdom, en vermoogen ; zonder daar van eenig merkelyk misbruik te maaken.

Ik weete wel, dat verfcheidene volken , welken het, geduurende dit leven, wel gaat; van dien voorfpoed , niet zelden , een zeer verkeerd gebruik maaken; gelyk de ondervinding van alle tyden leerde. Maar ik weete ook teevens, dat voorfpoed daarom niet naalaat , voorfpoed te zyn; en waarlyk, onder de gelukzaligheden van dit leven, moet gerekend worden,

Het gebeurt niet zelden, dat een volk den zegen , waar meede het, van de milde Godheid, bekroond Wordt; fchandelyk misbruikt, en dikwils,tot naadeelvan zich zeiven aanlegt. Overvloed baart veeltyds overdaad. Overdaad brengt ligtelyk weelde voort. Weelde is eene vrugtbaare moeder van dertelheid, brooddronkenheid, vreemde zeeden, en verwyftheid. En, langs deezen weg, wordt een volk, waarlyk ongelukkig, gelyk elk begrypt.

Ook ziet men wel, dat een volk de goederen, en rykdommen , welke God in deszelfs fchoot doet nederdaalen ; tot nadeel van andere volken , misbruikt. Goed maakt doorgaans moed. Moed baart veeltyds zelfsverheffing. De zelfsverhefiing brengt ons ligteF 3 lyk

Sluiten