Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fc-iö Het Onderfcheidende Kenmerk van de

Dat hy het verftand, van duifternisfe, tot licht maakt. Dat hy het oordeel, ter onderfcheidingvan geestelyke dingen, in ftaat ftelt* Dat hy het hart reinigt van de kwaade confcientie. Dat hy de verbeeldingskracht, met hemelfche denkbeelden, vervult. Dat hy het geheugen, ter bewaaring van goddelyke, en geestelyke. zaaken, vaardig maakt. Dat hy den wil overbuigt tot de vreeze van Gods naam. Dat hy de hartstochten in eene geregelde orde brengt. En dat hy derhalven het geheel inwendig geftel verandert , of vernieuwt. .

Dat hy geen mindere Verandering, m het lichaam, te weege brengt, Dat hy het geheel lichaam, met alle deszelfs leeden, en bewee* gingen, geheel aan de Godheid toewydt. Dat hy het lichaam ftelt tot eene leevende, heilige, en Gode welbehaagelyke offerhande, welke is onze redelyke Godsdienst. En dat hy alle de leedemaaten van het lichaam in diervoegen verandert ; datze , in tegenftellinge van het geenze eertyds waren; aan de deugd dienstbaar, en waapenen der gerechtigheid worden.

Met één woord; Dat hy eenen, geheel nieuwen mensch, in den menfche, te voorfchyn brengt; want, indien iemand in Christus "is, die is een nieuw fchepfel.

De plaatfen, waar in dit geleerd wordt, zyn ontelbaar, en bekend. Wil men eenige, ter zaake dienende , raadpleegen; men vestige zyne aandagt op de volgende: als Ezech. 36, vs. 26 en 27. Rom. 12. vs.ien2. i.Connth. %&'t

vs. 15*

Sluiten