Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelyke Openbaaringe, enz. 117

Want een mensch, die onder de heerfchappie zvner driften, en begeerlykheden, moet leeven; is gelyk aan eene ontroerde zee, die niet rusten kan, maar welker wateren geduurig flyk, en modder, opwerpen, Jef. 57. vs. 20 en 21. En de bewustheid van fchuld vliegt den mensch, niet alleen, geduurig in het aangezicht ; maar dreigt hem ook met de wraake Gods, als zynde een grimmig wreeker aan zyne tegenpartyders! Nah. 1. vs. 2.

Maar het is de Christelyke Openbaaring, die deeze hollende driften eenen breidel in den mond werpt; derzelver onftuimig geweld allezinszoekt te maatigen; en de ziel in een vreedzaam bezit van zich zeiven te Hellen. Want hier toe dienen alle die vermaaningen, tot langmoedigheid, zagtmoedigheid, en verdraagzaamheid, waar toewe telkens, in de gewyde Schriften , worden opgewekt.

Ook tragtze den mensch, voor fchiüd, te bewaar en, en dus van de vreeze, voor de ftraf, te ontheffen; terwylzehem, in de mogenheden des Heeren Heeren, niet alleen, onr ftraffelyk doet leeven; maar ook, ftraffchuldig geworden zynde, den toevlucht doet neemen tot Jefus; die eene verzoening is geworden voor onze zonden! Philipp. 4. vs. 8. vergeleeken met 1. Joh. 2. vs, 1 en 2.

En belangende het tweede ftuk; ik meene, de waare gronden van ruste, troost, en kalmte des gemoeds.

Welke zynde echte, en rechte, gronden? om rust, troost, en kalmte,, by te zetten aan het angstvallig gemoed. Ik kenne geene anH 3 dere,

Sluiten