Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelyke Openbaaringe, enz. 119

«ondere menfchen, geduurende den loop van dit leven ; hier in beftaande:

Dat ook hunne, meer uitwendige, of lichaamelyJte, toeftand volmaakt worde! zoo dat zy niet alleen , eene beftendige gezondheid, en veiligheid, genieten; maar ook eene toereikende maat van de goederen deezes levens bezitten; en in achtinge zyn, by alle verftandige, en deugdzaame menfchen, die hunne daaden, deugden, eu verdienften9 kennen,

Hoe kan 'er grooter voorrecht, voor den menfche, op deeze waareld, worden begreepen? dan, dit voorrecht? en waar kan dit geluk veiliger , of zekerder, worden genooten, dan in, of op, den weg van de Christelyke Openbaaringe?

%. 102.

Wat dan, in de eerfte plaatfe, de gezondheid des lichaams , betreft;

Door welke ik niets anders verftaa, dan die ge~ lukkige gefteldheid, of vaardigheid des lichaams, waar door het alle verordende werkzaamheden, met lust, en zonder pyn, fmerte, of ongemak, kan verrigten.

Daar is naauwelyks, onder de zonne, grooter geluk te begrypen, dan dit geluk. En hier aan zal niemand twyffelen, die flegts bedenkt, wat gezondheid, en wat ziekte, zyn. Want de tegenoverftelling van deeze beide dingen is het beste middel, om beider aart te doen kennen.

H 4 Wat

Sluiten