Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■rI20 Het Onderfcheidende Kenmerk van de

Wat is de ziekte , of ongezondheid■ niet eene beklaagelyke zaak? hoe matze (te weeten de ziektej het lichaamniet af? hoezeer vermoeitze den geest niet ? hoe onbekwaammaaktze den geheelen mensch niet tot de waarneeming van zyn dagelyksch beroep ? en wat genot heeft men van de allergewenschte goederen deezes levens? als men de gezondheid mist.

Laat iemand, op diamanten throonen, nederzitten ; laat hy, op elpebeenen fponden, llaapen; laat hy, in de armen der wellust, rusten ; laat hy al het goud van Ophir alleen bezitten; jaa laat hy de geheele waareld winnen! Wat zal hem dit alles baaten, indien hy zyn gezondheid mist ? Alles zal hem verveelen; alles zal hem walgen; jaa alles zal hem tot een last zyn.

Wat is de gezondheid, daarentegen, niet eene edele fchat? hoe verfterktze het lichaam? hoe vaardig maaktzel den geest ? welk eene vlugheid zetze aan den geheelen menfche, in de waarneeminge van zyn beroep, niet by? jaa wat isze anders, dan de faus, en het leven , van ons leven.

En in dit begrip Honden, ten allen tyde, alle menfchen; want zy waardeerden deeze fchat zoo hoog, datze alles deeden, wat mogelykwas, om dit goed te bewaaren; of, indienze het verlooren hadden, wederom te verkrygen.

§• 103.

Dit geluk nu bevordert de Christelyke Openbaaring, wanneerze, niet alleen, de groote

Sluiten