Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï22 Het Onderfcheidende Kenmerk v&n de

feloeds, en des bedrogs, datze hunne dagen naauwelyks ter heJfte brengen! Ps. 55. vs. 24.

Maar het is de Christelyke Openbaaring* die alle deeze hinderpaalen der gezondheid zoekt weg te neemen. Want zy verbiedt alle onmaatigheid, onkuisheid, overdaad, en dier gelyke zonden. Zy leert ons waaken, tegen haat, nyd, toorn, wraakgierigheid, en andere verkeerde beweegingen, die den grond van tegenwoordige ziekten, of van toekoomende kwaaien, leggen. En dit is, uit de rolle der Eeuwige Waarheden, aan eenen ieder, ten overvloede, bekend,

5. 104.

En belangende de dingen , die onze gezondheid, en welvaart , volmaaken;

Wat is het veiligfte middel, om gezond, welvaarende, en vergenoegd, te leeven? hoe wordt het lichaam best bekwaam, om de verordende werkzaamheden te verrigten ? en hoe wapent men zich best, tegen ziekten , py. nen, en ongemakken?

Is het niet door middel van een geregeld gedrag? gefchiedt het niet, door maatigheid, foberheid , ingetogenheid, en diergelyke deugden ? jaa is een ftille, en bedaarde geest, hier toe, niet zeer gefchikt, en allezinsbevorderlyk?

Want aan deeze, en diergelyke, oorzaaken mag men veilig de bewaaring der gezondheid, zoo niet geheel, ten minften voor een

groot

Sluiten