Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'£28 Het Onderfcheidende Kenmerk van de

menigmaalen, met zoo veele rampen, moei-, te, en verdriet, doorweeven is.

Ten aanzien van byzondere menfchen; moet de voornaamfte, zoo niet de eenige, oorzaak worden gezocht in de zonde, die alles bederft. Want de meefte, zoo niet alle, rampen van dit leven worden gebooren uit de overtreedinge der wetten; die, ter bevordering van' het algemeen nut, gegeeven zyn. Hier uit volgen ftraffen van gevangenisfen, verlies van goed, eere, goeden naam, jaa van het leven zelfs; gelyk elk weet.

, En, ten aanzien van openbaare perfoonen; is ook het verlies van de vryheid, en veiligheid, alleen te' zoeken, in de zonde, die alles in wanorde brengt. Want , als Koningen, Vorften, en Overheden, Gods wet vergeeten; het redenlicht verdooven ; zich overgeeven aan hoogmoed; hunkeren naar overdaad'; en met hun wettig gezach niet te vreeden zyn; dan loopen de vryheid, en veiligheid der Ingezetenen groot gevaar!., en een arme Naboth moet, ten gevalle van eenen machtigen Achab, zynen Wyngaard wel eens afftaan.

Se 108.

Maar het is de Christelyke Openbaaring, die alle deeze hinderpaalen, en beletfelen, uit den weg ruimt.

.....En dit gefchiedt, wanneerze aan byzondere menfchen beveelt: datze zich moeten wagten "voor de zonde, als de oorzaak van alle kwaad. Datze zich moeten onthouden van zulke euvel-

Sluiten