Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï?4 Het Onderfcheidende Kenmerk van de §. 112.

Dit voorrecht nu biedt de Christelyke Openbaaring wederom aan byzondere menfchen aan! en leert hen, niet alleen , hoe zy het genoegzaam konnen deelachtig worden; maar ook, met dat genoegzaame, wel te vreeden zyn; want dit beide behoort weezenlyk tot den rykdom.

Belangende het eerfte vereischte van den rykdom, of eene genoegzaamheid van goederen , voor onze behoeften, overeenkomftig den ftaat, en rang, waar in de goede Voorzienigheid ons , op deeze waareld , gefteld heeft; daar zyn maar twee wegen, om hier toe te geraaken! naamenlyk, de konst, om te winnen, en de konst, cm het gewonnen te bewaaren ; terwyl de Christelyke Openbaaaring, tot beide, zeer bevorderlyk is.

5- "3-

Wat dan het eerfte, of de konst van wintien, betreft;

Welke is de beste weg, om ryk te worden, en zyne goederen te vermeerderen? is het niet eene zorgvuldige betragting van waarheid, trouwe, en gerechtigheid, zoo in woorden , als in daaden ? want dit is het beste middel, om zyn goed te vermeerderen; en zal ftand houden, wanneer list, bedrog, knevelarie, en andere looze ftreeken, te kort fchieten.

Is het niet arbeidzaamheid, vlyt, en naarftigheid, in zyn dagelyksch beroep? gepaard •*; met

Sluiten