Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ Christelyke Openbaaringe, enz, 169

de verdient, en de zondaar had moeten lyden. Dat hy dit vrywillig, en derhalven uit een zuiver beginfel van liefde ? tot Gods eer , ondergaan heeft. Dat hy het onfchuldig heeft verduurd; als hebbende nooit eenig kwaad gedaan. Dat hy het niet heeft uitgeftaan, als een bloot mensch; maar, als een perfoon, aan God, zynen Vader, volkoomen gelyk. En dat hem dit , niet by geval, maar volgens den bepaalden raad des Heeren, is over gekoomen,

Deeze is, niet alleen , de volftandige leer der ganfche heilige fchrift; maar dit zyn ook dingen van zoo veel gewigt, datze wel waar| dig zyn, wat nader, te worden verklaard, en beweezen.

§• 140.

Het eerfte dan, dat ik hier wil hebben opgemerkt; is hier in geleegen:

Dat de Heere Jezus alles heeft geleeden; wat de zonde verdient , en de zondaar, zon■ der des, had moeten lyden. _

Liet myn beftek het toe; ik zoude, uit alle 1 de byzonderheden van des Heilands lyden, konnen toonen: Dat de Heere Jezus, volgens de Wet der gelykvergeldinge, alles heeft geleeden, het geen de zonde verdient, en de zondaar' had moeten lyden ; maar dit zou my te ver, van myn oogmerk, afleiden.

Ik merke dan alleen, met een woord, aan: Dat de mensch, door het overtreeden. van deWet Gods, welke hy, met gedagten, woorden, en werken, van der jeugd af aan, dui-, L 5 zend

Sluiten