Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jjo Het Onderfcheidende Kenmerk van de

zend maaien, de duizenden verdubbeld, moetwillig heeft gefchonden; alle de vloeken, die 'er in de Wet waren bedreigd, rechtvaardig verdiend heeft.

• Maar dat de groote Christus zich, in de plaatfe van den uitverkooren zondaar , heeft gefield. Dat hy alle de vloeken, en ftraffen, welke deeze verdiend had, op zich heeft genomen. Dat hy, voor hem, den van God vervloekten kruisdood heeft ondergaan. En dat dit gefchied is, om hem, niet alleen, te verlosfen van den vloek; maar ook, den zegen, en het leven, aan hem, te bezorgen. - En deeze zyn, niet zoo zeer, myne gedagten, als wel de gedagten van den grooten Paulus, Galath. 3. vs. 13.

J. 141-

Het tweede, dat ik hier wil hebben opgemerkt; is hier in geleegen:

Dat de Heere Jezus dit alles, zeer vrywillig, heeft geleeden; en dus, uit een zuiver beginfel van liefde, tot Gods eer.

Dit zoude ik ook , uit ontelbaare omftandigheden van Jezus heillyden, konnen aantoonen ; indien anders myn beftek zulks toeliet. Maar ik zal het alleen, ter betragting van de kortheid, uit eenige weinige , hier naa volgende, ftukken betoogen.

Wie weet niet? dat de Heere Jezus al dit lyden zeer gemakkelyk, had konnen ontgaan; als hy het niet vrywillig had ondergaan. Want hy wist, niet alleen, den juisten'tyd, maar

ook,

Sluiten