Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelyke Openbaaringe, enz. 1S1

fter niet van noden, maar die ziek zyn, Matth. 9 vs. 9 tot 13.

Hy bewees zyne genade aan allerleie zondaars ; zonder iemand voor het hoofd te ftooten. Hierom zeide hy : Die tot my koomt; zal ik geenzins uitwerpen, Joh. 6. vs. 37. Dit ondervond die zondaresfe,. waar vanwe leezen, Luc. 7. vs. 37. Dit ondervond Saul, waar vanwe melding vinden gemaakt, Act. 9. vs. 1. Dit ondervonden hoereerders , afgodendienaars , overfpeelers, ontuchtige, dieven, gierigaarts, dronkaarts, lasteraars, enroovers, 1 Corinth. 6. vs. 10 en 11.

En, op deezen grond, beval hy: Dat, niet alleen, de Apostelen, maar ook alle volgende Evangelie - Dienaars , allerleie zondaars, tot Gods gemeenfchap, in Christus, zouden noodigen? en uitroepen: Zoo lief heeft God de waareld gehad, dat hy zynen eeniggebooren Zoon gegeeven heeft; opdat een ieder, die in hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe, Joh. 3. vs. i<5.

§. 149.

En eindelyk is dit aanbod van zaligheid, in de gemeenfchap van Christus, zoo algemeen ; dat geen een zondaar hier wordt uitgezonderd.

Want hier worden , niet alleen, zulke geroepen , die lust hebben, om te koomen. Want, fchoon deeze niet worden uitgefloten; omdat het is, die dorst heeft, diekoome, en die wil, diekoome? Openb. 22. vs.17. Hetis M 3 egter

Sluiten