Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelyke Openbaaringe, enz. i8s

zondaaren, die onder de verkondiging van het evan-. gelie leven, in de gemeenfchap van Christus , zeer oprecht, en welmeenende , wordt aangeboden.

Dit is eene waarheid van het evangelie, die niet ontkend, verdonkerd, verwrongen, of verdraaid, moet worden. :

Want God , die de liefde zelfs is; heeft geenen lust in den dood des zondaars, maar in zyne bekeeringe , en leven. Dit betuigt hy ■zelfs , met eenen dierbaaren eed! Ezech. 33. vs. 11. Ook toont hy dit weezenlyk, door de zending van zynen Zoone, in de waareld; niet, om de waareld, door hem, te veroordeelen, maar te behouden! Joh. 3. vs. 17. Jaa hy ■roept, noodigt, bidt, en laat nog dagelyks in zynen naame, roepen, noodigen, en bidden; dat zondaars zich, in Christus, met hem, willen laaten verzoenen! 2 Cor. 5. vs. 19 tot 21.

En wie kan twyffelen aan de oprechtheid van dit aanbod? daar God geen man is, dat hy liegen zou! Num. 23. vs. 19.

Jezus is de Zoon van God, en heeft onzen dienst niet van nooden. Hy behoeft het geen roof te achten, aan God, zynen Vader even gelvk te zyn. Hy neemt egter de geftalte van -eenen dienstknegt aan, en wordt gehoorzaam tot den dood des kruifes. Dit doet hy voor allerleie zondaars, welken hy tot zich roept. En zvne voldoening is toereikende voor de zonden van de geheele waareld! als zynde eene goddelyke voldoening.

Wie kan twyffelen aan de welmeenendheid van dit aanbod? daar Jezus zelfs de waaracütige God is, 1 Joh. 5- vs. 20. m ^ Qra

Sluiten