Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*jo Het Onderfcheidende Kenmerk van de

den van des Heeren Teylers Godgeleerd Genootfchap ! gelyk een ieder, des begeerende, ter plaatfe , boven vermeld, zelfs kan naazien.

§• 191.

Om nu ook dit gedeelte der voorgeftelde vraage, zoo klaar, als my eenigzins mogelyk is, te beantwoorden ; Zal ik, alleen kortelyk, en vooraf, onderzoeken : wat het verband van eene zaake te kennen geeve; en wat 'er mede wordt aangeduidt, wanneer men fpreekt van dingen , die met elkander in een verband, of betrekkinge, ftaan.

En, dit hebbende gedaan, zal ik de opgegeevene vraag beantwoorden ; of aantoonen, inhoedaanig een verband de Christelyke Openbaaringe ftaa, zoo met den Mofaïfenen Godsdienst , als met de natuurlyke Religie, en dus, met die beide.

Wat dan het eerfte van de opgenoemde Hukken betreft;

Ik verftaa, door het verband van zaaken, niets anders:

, Dan, die onderlinge betrekking, welke de eene zaak op de andere heeft, of die gefteldheid der dingen, waar door het een, uit het andere, voortvloeit ; zoo dat het eerfte , als de oorzaak van het laatfte, en het laatfte, als een gevolg van het eerfte, moet worden aangemerkt.

• Wane

Sluiten