Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 )

haalcUry ook by tuflchenpoozingen vérfcheide der 101. gedoemde Stellingen aan, (bladz. 142. enz.) en geeft aan zyn Apellantje te verftaan, dat die Stellingen, dezelfde doolingen behelzen, welke men gedroomt heeft; fchoön het honderdraaalsn op eene omvederfprekelyke wyze besvezen is-, dat 'er in den natuurleken zin der 101. Stellingen, geen een van die doolingen bevat is., welke hy voorgeeft 'er in befloten .te wezen; en alhoewel men honderd maaien betoond heeft, dat die gewaande doo. ïingen loutere fchimmen zyn, uitgedagt door den meeriten nood. der genen, die ze aan de 101. .stellingen toegefchrevefi hebben.

Heeft dan de Hr. J. C. de vermaarde /»Jimitan Pajiarale der 40 Franfche Biflchoppen niet gelezen, en de geleerde Bemerkingen die darr tegen zyn uitgekomen ? Daar, in die Stukken, zoude hy gezien hebben, hoe die 40 Biflchoppen hebben moeten zweeten, om eene kwaaJen zin 111 de 101. Stellingen te vinden: een zin , heel vervreemd van dien, welken dè 101. Stellingen infenfu obvio hebben: een zin tegen, welken de Vader Oiiesnel geprotegeerd heeft. Maar deze Biflchoppen zagen geen anderen kans om de.Bulle aan te nemen, en om daar door den Koning Lodewyk XIV of beter gezegd, den Jefuit Tellier, tebehaagen- Wv hebben , zeide in die t-yd een van die Biflchoppen, drie Maanden lang de Bulle over den Doopvond gehouden, om ze op die wyze Chnflen te maaken , en om ze te kunnen aannemen, want, nog de Vader, nog de Peter van dat kind, wilden antwoorden op de vraagen die hen gedaan wierden, wegens het Ge*

JOQ-

Sluiten