Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ii )■ *

zinnen als hy die woorden fchreef ? Eindelylq, om hier voorby te gaan zyne dubbelzinnige vraagen, zyne'valfche onderftelhngen, en andere groove gebreken van zyn Schrift, fpeeld hy alom, van het begin tot het einde toe,, met een gewaanèe.agterdogt eü-verdagthetd van Ketterye. Dat is zyn groot wapentuig, en de fpil, waarop bykans geheel zyne Cramerye draaid. Het zyn de ver dagten, en de ver dagten alleen , van wien men den Eed van 't Formulier, en de aanneminge der Bulle afvergt. Hv kan zoo wel weten als hy zynen naam kend, dat de Tefuiten niet Jlegts verdagt zyn geweeft. van Ketterye, maar dat zy de fchnomeiyxjte Ketteryen in de.Kefke verfpreid hebben, die 'er ooit geweeft zyn. En wie heeft 'er ooit, ik zeg niet van alle de Catholyken, maar vin alle de Leden van de Sociëteit zelve, en van de genen die als fpeciaale vrienden der jeluiten bekend waren, de .afzweeringe van die openbaar-e Ketteryen verëifcht?

De Ur.Nanning vraagt maar wegens een.eenige van die ketteryen, of zulke, welke, ze I eeraaren ook Christenen zyn ? en hy durfde niet eens te kennen geven, dat het dejefuiten waren, daar hy van fprak (*). i<£h men zal van gewaande verdagten een dubbelzinnige en fchrikbaare Eed afvergen, en 'er zig van affcheuren, om dat zy dien Eed met willen doen, terwyl men niets heeft afgevergt van alle de Jefuiten, om de ketteryen van hunne

(♦) Op het Evang. van den XVII. Zondag na Pinkfler, hladz. 8.

Sluiten