Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( )

EERSTE DEEL

o v ë r het

FORMULIER.

Eer wy ieder Brief van den Hr. J. C. wederleggen , zal het niet ondienftig zyn, dat wy een Hoofdftuk laaten voorafgaan, om den Leezer in ftaat te Hellen, om wegens dit ons gefchil te oordeelen, en zelfs om onze verdere Bemerkingen over de redeneeringen van den Hr. J. C. beter te kunnen verftaan.

EERSTE HOOFDSTUK.

Al jiemden wy alles toe, het welk de Hr. J. C. zyn Apellantje wilt doen geloven, namelyk, dat de Apellanten van Ketterye Verdagt zyn, en al wat hy ons ten lajie legt; zoo zoude nogtans ^ Eed van het Formulier bedrieglyk of vermetel zyn: en gevolglyk het Formulier niet regtmatig, maar onregtmatig wezen.

1. TNdien wy met voorige Verdedigers van X het Formulier te doen hadden, dieftaande hielden., dat niet alleen de Kerk, maar

ook

Sluiten