Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 32 )

Tweedi oorzaak van her. ïormuJier: de fpaaringe van Molina en van zym dwaalingcn, doe Paulus V.

liniftendom gedaan heeft. Het is dan de ge* waande verdagtheid der Apellanten niet, welke oorzaak van het Formulier is, zoo als de Hr. J. C. zyn Apellantje tragt wys te maaken. : II. De Paufen Clemens VIII. en Paulus V., en alle de Hoogleeraars, die in de vermaarde Vergaderingen de Auxilüs het Boek van Molina onderzogt en beoordeeld hebben, zyn overtuigt geweeft, dat de Leere van Molina de heele en halve Pelagiaanfche Leere was. Paus Clemens VIII. zoude over die leere uit'fpraak gedaan, en eene Bulle'er tegen uitgegeven hebben, was zyne dood niet te vroegtydig gebeurt. Myn Hr. mift dan bladz. 226. daar hy wilt, dat, als wy het de Paufen willen wyten, wy het dan eerft Clemens VIII. Paulus V. en alle de volgende moeten wyten. éNeen, wy wyten het aan Clemens VIII. niet, die was te fchielyk overleden; maar wy wyten het aan Paulus V. want onder hem zyn de Virgaderingcn de Auxilüs eerft ten einde gelopen. Hy was het die eene Bulle tegen Molina en zyne Leere hebbende doen opftellen, die Bulle agter den bank wierp (die Bulle die als nog in het Vatikaan bewaard word,) om dat hy, om wereldfche belangen, twift met de Republiek van Venetiè'n gekregen hebbende, de Jefuiten het met dien Paus hielden, zyne zaak verdeedigden, om dat hun belang het mede bragt, en die om zynent wille zig voor eeuwig, by fententie, uit die Republiek lieten verbannen.

Toen begunftigde Paulus V. op zyne beurte de Jefuiten (en hy ftaat ook als eenen der grootte begunftigers der Sociëteit in de vernietings Bulle der zelfde aangetekent met de

reeds

Sluiten