Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vierde oorzaak van het Formulier: 't groot creriiet ■ en de gioote

C 36- )

teit, waar door zy eindelyk is vernietigd geworden, als hebbende van haare geboorte af, zaaien van twijl en tweedragt onder alle Jlag van menfchen in de Catholyke kerke verfpreid. Niets is 'er dan zekerder, dan, dat ook de opgeleide Jlilzwygendheid den weg gebaand heeft tot het Formulier, en 'er dus als een derde oorzaak van moet aangemerkt worden.

Wy zullen fluiten met het gene de Manhaftige Heer Colbert, Biffchop van Montpelhcr, van den handel van Paulus V zeer » A,s Paulus V. gehoor gegeven had aan „ de vertoogen, welke hem gedaan wierden „ om zyne Bulle tegen Molina in het ligt te „ geven, hy zoude aan de Kerke befpaart ,, hebben alle de ellenden, welken zy zedert „ bezuurt heeft; aan de H. Stoel die rrie„ nigte van Decreten, dewelke haar welbe„ haagen voor de Jefuiten heeft voortgebragt; „ aan de Jefuiten het ongeluk van eenen Jlecn „ des aanjloots in Ifraël te wezen ; aan de Ge„ lovigen van beftiert te worden door Men„ fchen, die van den Godsdienft niets anders „ kennen dan het uitwendige, die grondregels „ valige/telt hebben om de zonden teregtvaar„ digen, en die, willende de driften der men„ fchen met het H. Evangelie overëenbren„ gen, niet die driften verbeteren, maar het „ Evangelie vernietigen. " Hoe zeer komt het gene de Doorl. Heer Colbert daar zegt overeen met de vernietings- Bulle der Sociëteit ?

IV. Terwylen men dan te vergeefsch te Romen aangedrongen had om de Bulle tegen Molina en zyne Ketterfche Leere te verkrygen, wies de Sociëteit dagelyks aan, verfpreidde zig meer en meer, en wierd door de begunftiging van Paufen en Vorftcn, gelyk

uit

Sluiten