Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 73 )

natuurlyken zin gedoemd heeft; dit onder"ftelden en geloofden ook de verdeedigers van Janfenius, namelyk dat die Stellingen in den zin van Calvin gedoemd waren, en daarom doemde men die Stellingen ook. Maar Myn Hr. kan niet ftaande houden, dar. het altyd zoo gebeurd, of hy moet de Bulle Unigenitus verwerpen. Want, als die Balie de iox. Stellingen in haren eigen en natuurlyken zin doemd, dan is die Bulle onaannemelyk. Waar zal Myn Hr. b. v. dan met deze 91. Stellinge henen ? De vreeze voor eene onugtv aardige Excommunicatie moet ons nooit beletten, van onzen pligt te volbrengen. Wat doemd die Stelling in haren eigen en natuurlyken zin? Hebben alle Mogendheden en de Parlementen van Vrankryk niet begrepen, waar men met de doeminge van die Stellinge henen wilde? Men behoorde dan wel Stellingen, als men ze doemde, in haren eigen en natuurlyken zin te doemen, maar dat gefchied niet altyd, en de Bulle Unigenitus is'ereen duidelyk voorbeeld van, volgens den Hr. J. C. zelve, gelyk wy het hier na zullen zien. Myn Hr. wilt pag I4<5. dat deze woorden ten opzigte van de Allerheiligfte Maagd, Chnfiipara, Moeder van Chriftus, gedoemd zyn. Houd Myn Hr. het daar voor, dat die woorden , of dat woordje (Chriftipara) in haren eigen en natuurlyken zin gedoemd is? Hoe kan Myn Hr. dan nog in de Litane van de H. Maagd lezen: Moeder van Chriftus bid voor ons? Voor wie fchryft Myn Hr.? Wat Perfonaadje wilt hy in onze verligte eeuwe maaken ? Maakt hy gig zeiven niet veel meer dan ons verdagt, E 5 dan

Sluiten