Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( So )

of niet wetert, dat 'er zoo een Boek, of zoo een

aefch'ü in de wereld is?

De andere party, dus gaat hy voort, beweerde- dat de eigen en natuurïyke Z'n Ketters was, te weten, die van Calvin, maar lat de Pa'is bedrogen was in den zeiven aan Janfenius toe te fchryven. Van d la itfte gevoelen, dat de Paus bedrogen was, moet My* Hr ook zyn, die het daar vodi- houd, dat ae Stellingen gedoemd zyn, niet in den zm van Calvin°, of enig ander, En dewyl Myn Hr., egter, fchoon niet in enig ander, er tog nog eenen zin aan wiltfmeden, maakt Myn Hr. nog een derde party uit, welke derde party, die van Myn Hr. is, en welke hy wederom in twee partyen verdeeld, dewyl hy op de eene plaats zegt, niet in den zin van Calvin, of enig ander, (ik geloot niet dat hy veel aanhangers van dit zyn gevoelen zal hebben) en op de andere plaats evenwel eenen anderen zin in de Stellingen wilt vinden. V\ at redeneerder! Verders is het met die van Myn Hrs. gemelde partyen gelegen, gelylc het met hem en zyn Apellantje -gelegen is, namelyk, dat de eene maar in zyne harfens alleen beftaat.

Myn Hr. gaat in zyne aardige redeneennge voort: hoe kon het anders wezen, vraagt hy, of men moefi beide deze partyen (die maar ïnzyne harfen beftaan) verdagt blyven houden , dat zy de V. Stellingen in hare eigen en natuurlyken zin (welke eigen en natuurlyken zin hen, volgens hem zelfs, moeite onbekend zyn, (want het was de zin van Calvin niet nog enig ander) bleven verdedigen, en dat het hen om fde onbekende) dwaalingen, en niet om JanK F 5 >

Sluiten