Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i°3 )

hebben: hy fpreekt daar dan van de daadwer» kende genade: nu die genade ontbrak toen zefcerlyk aan Petrus (») De Stelling is dan volkomen Catholyk, en kan derhalven geen anderen zin hebben als eenen Catholyken zm. kn ertter is het op die Stelling dat Myn Hr. de verdagtheid van den Heere Arnauld en van 7,-nc vrienden wilt doen fteunen. Kan die gebaande verdagtheid van dien Hr. en van zyne vrienden eenen lofler en bouvalliger grond hebben? En dat is nogtans de eenigfte Stellinge welken Myn Hr. uit meer dan 30. groote Bockdeelen van den Hooggeleerden Hr. Arnauld weet te haaien, uit een Schryver voor welke Paufen, Cardinaalen, Biffchoppen, GodsBeleerden, Philofoophen en Souverainen de Pi-ootfte agting hebben gehad ; een Man, die in weerwil van eenen J. C. en van duizenden zyns gelyken geenzins verdagt gehouden word by alle de Geleerden van geheel Europa; een Man wiens Schriften nu in alle de Bibhotheeken geplaaft zyn , en van allen geleezen worden terwyl de Schriften zyner tegenftryders 0} verfmaad worden, of al over lang vergeten zyn: Verders breid hy zig uit over den piigt der Overften, om voor de zuiverheid VGeloofs te waken, 't welk niemand hem zal teftryden. Maar het ware te wenfehen inweeft , dat men wat meer gewaakt had over de Jcluitcn en hunne dwaalingen, dan zouden d'ie zoo verre niet,zynvoortgekropen,

dat

(*) Myn Hr. geeft .zelfs bladz. 29. te kouten, dat toen aan Petrus. Ae.daa„wertaide genade or.tlr, al, jffióprcl l,y andere fcéivooioiiigén gebruikt, om niet regt uit te fpreken.

G 4

Sluiten