Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ïoö )

ge, gelyk dat van Alexander VII. is: ik onder gefchreven N. N. onderwerpe my aan de ApoJlolifche i oiiftitutie der Roomfche Paufen N. N. of Conciliën, en de Stellingen, getrokken uitliet Boek van N. N. verwerpe en doeme ik in den zelfden zin, dien de Auteur beoogd heeft. 'Zoo zwëere ik , en zoo moet my God helpen en deze zyne Heilige Evangeliën.

Myn Lir. zegt ook dat het Formulier van Alexander VII. van alle Geeflelyken ondertekend moefi worden; en egter is het van het honderfte deel der Geeftelyken niet afgevergt, en is aan hen onbekend gebleven; hoe lirookt dat? Elders wilt hy dat het van de ver dagten alleen moet bezworen wordm: zyn dan alle Geeftelyken verdagten ? dan is gewis Myn Hr. ook verdagt. Zulks moeft ook volgens hem gefchieden, om alle wegen tot dwaa/inge te fluiten. Daar was het Formulier zeker g een bekwaam middel toe , vermits een bedriegelyke of vermetele Eed, gelyk wy betoond hebben dat de Eed van het Formulier is, daar geen bekwaam middel toe kan zyn ; en ten anderen, om dat het den weg tot de Jefuitfche dwaalingen niet geftuit, maar meer ge* opend heeft. Want het Formulier is niet uitgevonden om alle wegen tot dwaalinge te fluiten, maar om dc Leerlingen van den II. Auguftinus verdagt te maaken, en op dat zy dus de Jefuiten niet zouden fluiten in hetverfpreiden van hunne dwaalingen, in het verfpreiden van hunne nieuwe famenftellzel van Godsdienjl, zoo als de Hr. de Rastignac Aartsbisfchop van Tours zeide in het jaar 1749 Dogdat de gewaande, van Myn Hr. opgeraapte agterdogt van den Heere Arnauld en zynen

ge-

Sluiten