Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( Ui )

Daarenboven, zoö een Formulier als daf van Alexander VII. is, is van zelfs onregtmaatig, vermits, al had de gewaande agterdogt plaats, deszelfs Eed altyd bedrieglyk of vermetel zou zyn, gelyk wy in ons eerfte HoofdItuk, op de gronden vail den grooten Bossuet, wiskunftig bewezen hebben, 0p welk wiskunftig bewys Myn Hr. nooit voldoen zal. — De Eed van het Formulier is ook door zyne Keizerlyke Majefteit opzettelyk verboden , eh het Formulier agter den bank gefmeten. Als de wehfch van Myn Hr. opregt is, moet hy zig over die gebeurteniffeverheugen; en dan had hy, indeplaatze van zyne gewaan de agterdogt voor te geven, de onnutheid en de Onregtmatigheid van het Formulier moeten beweerd hebben;da zoude het waare middel geweeft zyn, om het Formulier hier ook uit den weg te ruimen, en den Kerkelyken vrede, daar alle de Welmeenenden naar verlangen' te bewerken. Maar dewyl Myn Hr. alle poo-' gingen aanwend om dat mooye Formulier te behouden, dunkt my dat de uitroepinge van Myn Hr. loutere Pharizeefche geveinsdheid is , en eene agterdeur open houden wil, om, als het Formulier hier ook uit den weg geraakte te kunnen zeggen, om dat Formulier met eere te begraven, dat de gewaande agterdogt weg Was, gelyk Myn Hr. bedrieglyk ten aanzien van de Keizerlyke Staaten voorgeeft, dewyl zyne Keizerlyke Majefteit die reden, in de vernietigmge van het Formulier, in genen deelen voorwend. Jaa ik ben wel Verzekert dat de Cardinaal Migazzi , en de Nuntius te Bruffel het wat beter weeten als de Hr T C De,eerfte was geenzins in zyn'fchik. als hy zyn

lie-

Sluiten