Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H9 )

Kerkehke vonniffen noit opzettelyk, en noo- minder om die gene die ze tegenjpraken te begunjtigen, afgefchaft zmïM heeft nogtans de Keizer gedaan dan de Keizer heeft daar door de tegen/prekers begunfiigd. Indien nu de Hr. J. C. zyne Logica niet vergeeten heeft zal hy moeten toeftemmen dat ons Syllögisms in order is. Dat verdiend zeseral nog verder aangemerkt te worden, hoe Myn Hr zvn Apellantje bladi. 230. wys maakt dat de Paus en de Keizer het Formulier met nodig a>rten by gebrek van tegen/prekers. Waar toe diende dan het opzettelyk verbod des Keizers? Kan Myn Hr. zig ter goeder trouwe verbeelden , dat het met het Formulier in Braband nu gedaan zou geweeft zyn indi«i de Keizer dat verbod niet gegeven had? Met wat gemoed draait Myn Hr. het dan zoo, als ot let Formulier daar by gebrek van tegenfpreekers was vervallen? Dan was 'er immers geen verbod nodig: Per/nadere cupit, credat judceies Apella: hy zoude het ons willen wys maaken, maar laat hem zulke grollen aan anderen gaan vertellen (*). Wederom geeft hy bladz. 229 te kennen, dat het Formulier daar is vervallen, om dat alle Geefielyken in diezelfde plaatzen het. Formulier tot nu toe aangeno■ men hebben, en men niet hoofdy dat zig iemand daar van opentlyk beroept , zo ah wel eer in Vrankryk gefchied is. Wat was er dan al wederom een uitdrukkelyk verbod nodig? Myn Hr gevoeld het wel, maar hy zoekt het eenen draai te geven, om het te verbloemen. Verders, hebben de Heeren Nuntiufche Zende-

hn-

(*) Horatius Satyr. 5. Libr. I. 100.

H 4

Sluiten